Starość nie jest zjawiskiem współczesnym – także w dawnych czasach wielu ludzi żyło wystarczająco długo, by się zestarzeć

Sharon DeWitte

Starość nie jest zjawiskiem współczesnym – także w dawnych czasach wielu ludzi żyło wystarczająco długo, by się zestarzeć

Wpis jest tłumaczeniem artykułu „Old age isn’t a modern phenomenon – many people lived long enough to grow old in the olden days, too”, autorka: ; The Conversation, 10-08-2022; na licencji Creative Commons, tłumaczenie Arkadiusz Polak, zdjęcie: Danie FrancoUnsplash.

Co roku proszę studentów na kursie, który prowadzę na temat Czarnej Śmierci w XIV wieku, aby wyobrazili sobie, że są rolnikami, zakonnicami lub szlachtą w średniowieczu. Jak wyglądałoby ich życie w obliczu tej przerażającej choroby, która zabiła miliony ludzi w ciągu zaledwie kilku lat?

Pomijając to, jak wyobrażają sobie konfrontację z dżumą, ci studenci często myślą, że w okresie średniowiecza już w wieku 20 lat byliby uważani za osoby w średnim lub starszym wieku. Zamiast być w kwiecie wieku, myślą, że wkrótce byliby zniedołężniali i martwi.

Odzwierciedlają oni powszechne błędne przekonanie, że długie okresy życia u ludzi są bardzo współczesne i że nikt w przeszłości nie żył dłużej niż do trzydziestki.

Ale to po prostu nie jest prawda. Jestem bioarcheologiem, co oznacza, że badam ludzkie szkielety wydobyte ze stanowisk archeologicznych, aby zrozumieć, jak wyglądało życie w przeszłości. Szczególnie interesuje mnie demografia – śmiertelność (zgony), płodność (urodzenia) i migracja – oraz to, jak była ona powiązana z warunkami zdrowotnymi i chorobami takimi jak Czarna Śmierć setki lub tysiące lat temu. Istnieją fizyczne dowody na to, że wielu ludzi w przeszłości żyło długo – tak samo długo jak niektórzy ludzie dzisiaj.

Kości rejestrują długość życia

Jednym z pierwszych kroków w badaniach nad demografią w przeszłości jest oszacowanie, ile lat mieli ludzie w chwili śmierci. Bioarcheolodzy robią to, wykorzystując informacje o tym, jak kości i zęby zmieniają się z wiekiem.

Na przykład, szukam zmian w stawach w miednicy, które są powszechne w starszym wieku. Obserwacje tych stawów u dzisiejszych ludzi, których wiek znamy, pozwalają nam oszacować wiek ludzi ze stanowisk archeologicznych, których stawy wyglądają podobnie.

Badacz może policzyć warstwy w obrębie zęba, które zostały dodane z czasem, aby określić, ile lat dożyła dana osoba.
Zdjęcie: Benoitbertrand1974, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Innym sposobem oszacowania wieku jest użycie mikroskopu do policzenia rocznych uzupełnień zmineralizowanej tkanki zwanej cementem na zębach. Jest to podobne do liczenia słojów drzewa, aby sprawdzić, ile lat żyło. Stosując takie podejście, wiele badań udokumentowało istnienie ludzi, którzy żyli długo w przeszłości.

Na przykład, badając szczątki szkieletowe, antropolog Meggan Bullock i współpracownicy odkryli, że w mieście Cholula w Meksyku w latach 900-1531 większość ludzi, którzy osiągnęli dorosłość, żyła dłużej niż 50 lat.

I oczywiście istnieje wiele przykładów z zapisów historycznych ludzi, którzy żyli bardzo długo w przeszłości. Na przykład szóstowieczny cesarz rzymski Justynian I zmarł podobno w wieku 83 lat.

Analiza rozwoju zębów starożytnego, anatomicznie nowoczesnego osobnika Homo sapiens z Maroka sugeruje, że nasz gatunek doświadczał długich okresów życia przez co najmniej ostatnie 160 000 lat.

Wyjaśnienie matematycznego nieporozumienia

Biorąc pod uwagę fizyczne i historyczne dowody na to, że wielu ludzi żyło długo w przeszłości, dlaczego utrzymuje się błędne przekonanie, że wszyscy umierali w wieku 30 lub 40 lat? Wynika to z nieporozumienia dotyczącego różnicy między indywidualną długością życia, a oczekiwaną długością życia.

Oczekiwana długość życia to średnia liczba lat życia, które pozostały ludziom w danym wieku. Na przykład, oczekiwana długość życia w chwili urodzenia (wiek 0) to średnia długość życia dla noworodków. Oczekiwana długość życia w wieku 25 lat to informacja o tym, o ile dłużej przeciętnie żyją ludzie, którzy przeżyli do 25 roku życia.

W średniowiecznej Anglii oczekiwana długość życia przy urodzeniu dla chłopców urodzonych w rodzinach, które posiadały ziemię wynosiła zaledwie 31,3 lat. Natomiast oczekiwana długość życia w wieku 25 lat dla właścicieli ziemskich w średniowiecznej Anglii wynosiła 25,7. Oznacza to, że ludzie w tamtej epoce, którzy obchodzili swoje 25 urodziny, mogli oczekiwać, że będą żyć do 50,7 roku – średnio 25,7 lat więcej. Podczas gdy 50-latek może nie wydawać się stary według dzisiejszych standardów, pamiętaj, że jest to średnia, więc wielu ludzi żyło znacznie dłużej, do siedemdziesiątki, osiemdziesiątki, a nawet dalej.

Oczekiwana długość życia jest statystyką na poziomie populacji, która odzwierciedla warunki i doświadczenia ogromnej liczby ludzi o bardzo różnych warunkach zdrowotnych i zachowaniach, niektórych, którzy umierają w bardzo młodym wieku, niektórych, którzy dożywają ponad 100 lat i wielu, których długość życia mieści się gdzieś pomiędzy. Oczekiwana długość życia nie jest obietnicą (ani groźbą!) dotyczącą długości życia jakiejkolwiek pojedynczej osoby.

Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że niska oczekiwana długość życia przy urodzeniu w jakiejkolwiek populacji zwykle odzwierciedla bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności niemowląt. Jest to miara zgonów w pierwszym roku życia.

Biorąc pod uwagę, że oczekiwana długość życia odzwierciedla średnią dla danej populacji, duża liczba zgonów w bardzo młodym wieku spowoduje, że obliczenia dotyczące oczekiwanej długości życia w momencie narodzin będą skierowane w stronę młodszego wieku. Zazwyczaj jednak wiele osób w tych populacjach, którym udaje się przetrwać wrażliwe lata niemowlęce i wczesne dzieciństwo, może spodziewać się stosunkowo długiego życia.

Postępy w zakresie nowoczesnych urządzeń sanitarnych – które ograniczają rozprzestrzenianie się chorób biegunkowych, będących głównym zabójcą niemowląt – oraz szczepień mogą znacznie wydłużyć oczekiwaną długość życia.

Rozważmy wpływ śmiertelności niemowląt na ogólne wzorce wiekowe w dwóch współczesnych populacjach o dramatycznie różnej oczekiwanej długości życia w chwili urodzenia.

Liczba ludności w 2019 r.
Wykres: The Conversation, CC-BY-ND Źródło: populationpyramid.net · Pobierz dane

W Afganistanie oczekiwana długość życia przy urodzeniu jest niska i wynosi niewiele ponad 53 lata, a śmiertelność niemowląt jest wysoka i wynosi prawie 105 zgonów na każde 1000 urodzonych dzieci.

W Singapurze oczekiwana długość życia przy urodzeniu jest znacznie wyższa i wynosi ponad 86 lat, a śmiertelność niemowląt jest bardzo niska – na każde 1000 urodzonych dzieci umiera mniej niż dwoje. W obu krajach ludzie dożywają bardzo sędziwego wieku. Ale w Afganistanie, ponieważ o wiele więcej ludzi umiera w bardzo młodym wieku, proporcjonalnie mniej osób dożywa starości.

Długie życie od dawna było możliwe

Błędem jest postrzeganie długiego życia jako niezwykłej i wyjątkowej cechy epoki „nowoczesnej”.

Wiedza o tym, że w przeszłości ludzie często żyli długo, może pomóc ci poczuć się bardziej związanym z przeszłością. Możesz na przykład wyobrazić sobie wielopokoleniowe gospodarstwa domowe i spotkania, podczas których dziadkowie z neolitycznych Chin lub średniowiecznej Anglii bujają swoje wnuki na kolanach i opowiadają im historie o swoim dzieciństwie sprzed kilkudziesięciu lat. Być może masz więcej wspólnego z ludźmi, którzy żyli dawno temu, niż ci się wydawało.

The Conversation

Sharon DeWitte – Professor of Anthropology, University of South Carolina

Jestem antropologiem biologicznym w Departamencie Antropologii Uniwersytetu Południowej Karoliny z doświadczeniem w paleodemografii, paleoepidemiologii i bioarcheologii. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą chorób zakaźnych w przeszłości, w szczególności tego, jak czynniki takie jak płeć, status społeczno-ekonomiczny, migracja, stres rozwojowy i dieta wpływały na ryzyko śmiertelności z powodu choroby, jak choroba kształtowała dynamikę populacji oraz jak czynniki żywicielskie i środowiskowe wpływają na wzorce chorobowe. Wykorzystując próbki szkieletów, badam średniowieczne kryzysy śmiertelności (głód i dżuma), w tym wzorce umieralności, konsekwencje demograficzne i zdrowotne oraz kontekst pojawienia się Czarnej Śmierci ok. 1347-1351.

clear clear
Type at least 1 character to search
clear clear
Słuchaj
Obserwuj