O kupie, medytacji, wypadkach i sezonie huraganów – #021

O kupie, medytacji, wypadkach i sezonie huraganów – #021

O kupie, medytacji, wypadkach i sezonie huraganów – #021

Serwer Discord podkastu „Naukowo”, poświęcony nauce, badaniom naukowym i dostarczający informacji o naukowych nowościach. Zapraszamy do dyskusji na tematy naukowe, dzieleniu się wiedzą i nowościami z naukowego świata – https://discord.gg/mqsjM5THXr

W dzisiejszym odcinku podkastu Naukowo usłyszysz o nawigacji, medytacji i potężnych huraganach. Przyjrzymy się pszczołom i parzystości liczb, statystykom wypadków i ludzkiej kupie 🙂

A jeśli uznasz, że warto wspierać ten projekt to zapraszam do serwisu Patronite, każda dobrowolna wpłata od słuchaczy pozwoli mi na rozwój i doskonalenie tego podkastu, bardzo dziękuję za każde wsparcie!

Zapraszam również na Facebooka, Twittera i Instagrama, każdy lajk i udostępnienie pomoże w szerszym dotarciu do słuchaczy, a to jest teraz moim głównym celem 🙂

Źródła użyte przy tworzeniu odcinka:

Coutrot, A., Manley, E., Goodroe, S. et al. Entropy of city street networks linked to future spatial navigation ability. Nature 604, 104–110 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04486-7

Benjamin Plackett, „Your Navigation Skills Depend on Where You Grew Up”, https://www.discovermagazine.com/mind/your-navigation-skills-depend-on-where-you-grew-up

Tammi R. A. Kral, Kaley Davis, Cole Korponay, Matthew J. Hirshberg, Rachel Hoel, Lawrence Y. Tello, Robin I. Goldman, Melissa A. Rosenkranz, Antoine Lutz, Richard J. Davidson, „Absence of structural brain changes from mindfulness-based stress reduction: Two combined randomized controlled trials”, https://doi.org/10.1126/sciadv.abk3316

Nick Shay, „Bad news for the 2022 hurricane season: The Loop Current, a fueler of monster storms, is looking a lot like it did in 2005, the year of Katrina”, https://theconversation.com/bad-news-for-the-2022-hurricane-season-the-loop-current-a-fueler-of-monster-storms-is-looking-a-lot-like-it-did-in-2005-the-year-of-katrina-183197

Andrew Freedman, Jacob Knutson, „Extreme weather plagues U.S., from Colorado snowstorm to East Coast heat”, https://www.axios.com/2022/05/20/extreme-weather-wildfires-denver-snowstorm-east-heat

Nutbeam, Tim et al. “Sex-disaggregated analysis of the injury patterns, outcome data and trapped status of major trauma patients injured in motor vehicle collisions: a prespecified analysis of the UK trauma registry (TARN).” BMJ open vol. 12,5 e061076. 3 May. 2022, https://doi.org/10.1136%2Fbmjopen-2022-061076

Howard Scarlett R., Greentree Julian, Avarguès-Weber Aurore, Garcia Jair E., Greentree Andrew D., Dyer Adrian G., „Numerosity Categorization by Parity in an Insect and Simple Neural Network”, https://doi.org/10.3389/fevo.2022.805385

Martin Veysey, „Why holding back your urge to poop can wreak havoc on your insides – a gastroenterologist explains”, https://theconversation.com/why-holding-back-your-urge-to-poop-can-wreak-havoc-on-your-insides-a-gastroenterologist-explains-175047

Transcript
Arkadiusz:

Dzieńdoberek, przy mikrofonie Arkadiusz Polak, przed Wami kolejny odcinek podkastu Naukowo, a wcześniej tradycyjnie zachęcam do polubienia, komentowania i udostępnienia tego odcinka oraz zapraszam na nasz nowy, naukowy serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. A w dzisiejszej audycji opowiem o tym jak miejsce, w którym się wychowaliśmy wpływa na umiejętności nawigacji, czy medytacja zmienia budowę mózgu i o nadchodzącym sezonie huraganów w Stanach Zjednoczonych. Sprawdzimy też czy pszczoły rozróżniają parzystość liczb, zagłębimy się w statystyki wypadków drogowych i pogadamy o ludzkiej kupie. Zapraszam!

Arkadiusz:

To w jakich okolicznościach wychowywaliśmy się za młodu ma potężne konsekwencje w całym naszym życiu. Ważne jest tu nie tylko to w jakiej kulturze dorastaliśmy, ale także co to było za miejsce. Zarówno geograficzne jak i kulturowe właściwości środowiska mają głęboki wpływ na poznanie i nasze zdrowie psychiczne. We wcześniejszych badaniach wykazano, że dorastanie w miastach wiąże się z wyższym ryzykiem niektórych zaburzeń psychicznych, ale równocześnie inne badania sugerują, że w większych miastach łatwiej nawiązać kontakty społeczne czy zabezpieczyć się finansowo, a to stanowi bufor chroniący przed depresją. Nowe badanie zwraca uwagę na to, jak środowisko, w którym dorastaliśmy, wpływa na późniejsze zdolności poznawcze. Naukowcy z Francji, Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii ocenili umiejętności nawigacyjne ludzi, wykorzystując bazę danych gry mobilnej "Sea Hero Quest", która zawiera dane dotyczące zachowań związanych z nawigacją przestrzenną prawie 4 milionów graczy. Gra polega na prowadzeniu wirtualnej łodzi przez różne punkty kontrolne na mapie, w jak najkrótszym czasie, po wcześniejszym jej zapamiętaniu. W badaniu uwzględniono graczy, którzy osiągnęli 11 poziom i podali dane demograficzne co zawęziło liczbę badanych do prawie 400 000 graczy z 38 krajów, zarówno kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku. Naukowcy potwierdzili wcześniejsze wyniki, które wykazały, że ogólna sprawność orientowania się w terenie spada wraz z wiekiem, mężczyźni radzą sobie lepiej niż kobiety, a sprawność wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. Nowe wnioski pokazują, że wychowanie w środowiskach wiejskich powoduje, że w późniejszych latach umiejętności nawigacyjne są na wyższym poziomie. Uczestnicy wychowujący się w miastach nie radzili sobie tak dobrze z nawigacją, a osoby z przedmieść osiągały wyniki gdzieś pomiędzy tymi dwiema grupami. Ten nowo odkryty związek jest już niezależny od wieku, płci, umiejętności w zakresie gier wideo czy wykształcenia. Równocześnie osoby, które spędziły dzieciństwo w bardziej skomplikowanych miastach z trudniejszym do przewidzenia układem dróg, takich jak europejskie, miały lepsze wyczucie kierunku. Może to wynikać z większej potrzeby śledzenia kierunku celu, ze względu na większe zróżnicowanie krzyżowania się ulic. Częściej trzeba też w takim środowisku używać pamięci przestrzennej lub prospektywnej dla nazw ulic i nadchodzących zakrętów. Takie wymagania stawiane nam w okresie dorastania prawdopodobnie zwiększają możliwości systemów neuronalnych, które leżą u podstaw orientacji, pamięci prospektywnej i zdolności planowania. Uczestnicy dorastający w małych miastach o prostej siatce ulic mieli większe problemy z nawigacją, a zatem wyniki wskazują, że środowisko, w którym dorastaliśmy, jest związane ze zdolnościami poznawczymi i że związek ten jest stabilny w ciągu całego życia. Jednak siła tych wniosków była różna w różnych krajach. Korelacja była silna w takich krajach jak Argentyna, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, ale na przykład uczestnicy badania z Węgier prawie nie wykazywali takich powiązań. W przyszłych badaniach naukowcy chcą rozważyć, w jaki sposób różnice te ujawniają się w dzieciństwie i w okresie dojrzewania, kiedy to może dojść do gwałtownych zmian w zdolnościach. A w dłuższej perspektywie mają nadzieję wykorzystać takie badania do pomocy w diagnozowaniu demencji, ponieważ badania wykazały, że obniżony zmysł orientacji jest charakterystyczny dla schorzeń takich jak choroba Alzheimera.

Arkadiusz:

Zostaniemy na chwilę w rejonach naszego mózgu, narządu bardzo plastycznego, który możemy doskonalić ucząc się na przykład nawigacji przestrzennej, ćwiczeń aerobowych czy trenując równowagę. W tym kontekście często używa się słowa, mindfulness, czyli świadomego skierowania swojej uwagi na to, czego doznaje się w danej chwili - tu i teraz. Mindfulness wywodzi się z elementów tradycji buddyjskich i opiera na technikach medytacji. W świecie zachodnim definicje i techniki mindfulness są bardzo zróżnicowane i wykorzystywane często w szkołach, więzieniach, ośrodkach medytacji, doradztwa lub rozwoju osobistego. Praktyka mindfulness jest stosowana w celu zmniejszenia stresu, w leczeniu uzależnienia od narkotyków, ale także wśród sportowców czy w celach kontroli wagi ciała. Niemniej mindfulness często wykorzystywany jest jako hasło do celów marketingowych stąd potrzeba naukowej analizy tego zagadnienia. Niektóre badania z wykorzystaniem znanego ośmiotygodniowego kursu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR) sugerowały, że interwencje mindfulness, takie jak medytacja, mogą fizycznie zmieniać strukturę mózgu. Wcześniejsze badania wykazały, że uczestnicy, którzy ukończyli MBSR, mieli zwiększoną gęstość istoty szarej w hipokampie, tylnej korze zakrętu obręczy, połączeniu skroniowo-ciemieniowym, móżdżku i pniu mózgu oraz zwiększoną objętość istoty szarej. Jednak te badania miały bardzo poważne ograniczenia, więc postanowiono to sprawdzić na większej grupie badanych w bardziej rygorystycznych warunkach. W dwóch nowatorskich próbach ponad 200 zdrowych uczestników bez doświadczenia w medytacji lub problemów ze zdrowiem psychicznym poddano badaniom rezonansu magnetycznego, aby zmierzyć stan ich mózgów - oceniano zmiany w objętości istoty szarej, gęstości istoty szarej i grubości kory mózgowej. Badania zostały przeprowadzone przed i po przydzieleniu uczestników do jednej z trzech grup badawczych. Pierwsza z nich przeszła ośmiotygodniowy kursu MBSR, kolejna grupa poddana była kursowi nie opartemu na mindfulness, a ostatnia była grupą kontrolną, która nie otrzymała żadnego rodzaju treningu. I wszystkie wyniki są spójne niezależnie od włączenia lub wyłączenia uczestników, którzy uczestniczyli w mniej niż sześciu zajęciach MBSR lub uczestników, którzy ćwiczyli mniej niż 2 godziny poza zajęciami. Wyniki obecnego badania nie potwierdziły hipotezy, że krótkotrwały trening medytacji mindfulness wiąże się z istotnymi różnicami w zmianie struktury mózgu. Te wyniki mocno podkreślają znaczenie kontroli pozytywnych wyników i potrzebę ich weryfikacji poprzez powtarzanie. Ponadto badania nad treningami długoterminowymi, jak również te, które koncentrują się wyłącznie na praktykach medytacyjnych, mogą przynieść inne wyniki, a zatem wiele jeszcze pozostaje do odkrycia w temacie wpływu medytacji na mózg.

Arkadiusz:bne zjawisko miało miejsce w:Arkadiusz:eśli obrażenia w okresie od:Arkadiusz:

Wraz z rozwojem i wzrostem złożoności technologii często pojawia się pytanie, w jaki sposób stworzyć rozwiązania technologiczne inspirowane systemami biologicznymi. Tworzenie technologii opartej na ludziach jest trudne i kosztowne, ponieważ ludzkie mózgi i procesy poznawcze są złożone. Pszczoła miodna okazała się być cennym modelem porównawczym, który wykazuje pewne zachowania podobne do ludzkich zachowań poznawczych. Człowiek bez problemu rozpoznaje zbiory liczb parzystych i nieparzystych i potrafi je szybko rozróżniać, ale całkowicie brakuje badań nad przetwarzaniem parzystości u zwierząt innych niż człowiek. Zadanie polegające na sklasyfikowaniu liczby jako nieparzystej lub parzystej jest rozwiązywane przez ludzi najczęściej przez określenie czy liczba jest wielokrotnością dwójki czy nie, przy czym liczby parzyste są szybciej i dokładniej rozpoznawane niż nieparzyste. Innym sposobem może być sięgnięcie do pamięci, która definiuje liczby kończące się na 0, 2, 4, 6 lub 8 jako liczbę parzystą, a wszystkie inne jako nieparzystą, omijając w ten sposób sam proces liczenia. Zauważyć też można wpływ języka na kategoryzację parzystości: dzieci w wieku około 8-15 lat zazwyczaj kojarzą słowo "parzyste" z "prawym", a słowo "nieparzyste" z "lewym". Natomiast badania strategii lotu pszczoły miodnej, jej zdolności poznawczych i wzrokowych okazały się przydatne w rozwoju sztucznej inteligencji, kontroli lotu, nawigacji maszyn powietrznych, dokładnego szacowania odległości, skutecznych procedur lądowania oraz regulacji wysokości lotu. Przetwarzanie danych przez pszczoły zostało również wykorzystane do tworzenia modeli systemów biologicznych, znanych jako systemy neuromorficzne, które są wykorzystywane do przetwarzania problemów świata rzeczywistego, ponieważ są w stanie radzić sobie z niepewnością i wykorzystywać obliczenia podobne do tych wykonywanych przez mózg. Nowe badanie po raz kolejny sięgnęło do świata pszczół miodnych i dowodzi, że swobodnie latające pszczoły mogą nabyć zdolność do rozróżniania nieparzystych i parzystych ilości elementów od 1 do 10, a następnie rozszerzyć tę zdolność na kolejne, nowe liczby 11 i 12. Badanie to pokazuje, że zadanie, które wcześniej było wykonywane tylko u ludzi, jest dostępne dla zwierząt o stosunkowo małych mózgach. Naukowcy nie twierdzą, że pszczoły miodne były w stanie policzyć wszystkie elementy w bodźcach, by zaklasyfikować je jako parzyste lub nieparzyste, ani nie uważają, że pszczoły miodne stosują te same złożone mechanizmy, co ludzie. Badanie to nie było w stanie określić, czy pszczoły miodne wykorzystywały umiejętności liczenia, czy też wykorzystywały inny mechanizm taki jak zapamiętywanie, uczenie się wzorów lub łączenie elementów w pary, choć to te opcje naukowcy uważają za bardziej prawdopodobny scenariusz. Uzyskane wyniki powinny zachęcić do dalszych badań nad przetwarzaniem parzystości u szerszej gamy zwierząt w celu uzyskania informacji o jego mechanizmach, potencjalnych biologicznych korzeniach, czynnikach ewolucyjnych i możliwych innowacjach technologicznych w zakresie przetwarzania takich pojęć.

Arkadiusz:, w których występuje ponad:Arkadiusz:

I to już wszystko na dziś, zapraszam na kolejny odcinek w sobotę, a jeśli chcecie poczytać o nauce zapraszam na stronę Naukowo.net gdzie znajdziecie przetłumaczone artykuły z zagranicznej prasy naukowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!

Post a comment:

Type at least 1 character to search
Słuchaj
Obserwuj
Twitter:

Czy przetworzony mocz zwiększy produkcję żywności, a sztuczna fotosynteza zmieni sposób uprawy roślin? Opowiem również jak kosmici nie skontaktowali się z ziemianami, czy żółwie są nieśmiertelne oraz o kolejnej konsekwencji zmian klimatycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=mPVwLEAWiTk

Dlaczego ktoś miałby wstąpić do instytucji, która usuwa możliwość życia rodzinnego i wymaga od niego celibatu?
@tavitonst i @AJCMicheletti opowiadają o tym w artykule "#Celibat: jego zaskakujące zalety ewolucyjne – nowe #badania"
https://naukowo.net/2022/06/24/celibat-jego-zaskakujace-zalety-ewolucyjne-nowe-badania/
#nauka @PodkastNaukowo

Ile robaków jest w herbacie, gdzie już dziś brakuje wody, co się dzieje podczas niespodzianek i jak zrobić klej z jemioły.
Zapraszam na 29 odcinek @PodkastNaukowo
#naukowo #nauka #podkast #ciekawostki #informacje
https://www.youtube.com/watch?v=k7ZtIXxkF20