Naukowo.PUBLIKACJE

Semantics, Pragmatics and Meaning Revisited: The Case of Conditionals

Książka na temat tego czym, z perspektywy psychologicznej, jest język i jak struktury pamięci długotrwałej i krótkotrwałej umożliwiają nam porozumienie poprzez wydawanie dzwięków. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Springer.

Deontic commitments in conditional promises and threats: towards an exemplar semantics for conditionals

Artykuł na temat kognitywnych różnic pomiędzy zrozumieniem tak zwanej warunkowej obietnicy (np. Jeśli zjesz obiad, to dostaniesz deser) a warunkowej groźby (np. Jeśli nie zjesz obiadu, to nie dostaniesz deseru). Artykuł ukazał się nakładem wydawnictwa Cambridge University Press w czasopiśmie Language and Cognition.

Reporting conditionals with modals

Artykuł na temat tego, jak mowa zależna (czyli przytaczanie czyjejś wypowiedzi używając takich zwrotów jak np. on powiedział, że … lub ona uważa, że …) odzwierciedla zrozumienie intencji stojących za składaniem obietnic i udzielaniem porad. Artykuł ukazał się nakładem wydawnictwa Springer jako rozdział w książce pt. Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages.

Against referential semantics

Artykuł na temat związku pomiędzy językiem mówionym (np. polskim czy angielskim) a tak zwanym językiem myśli. Artykuł ukazał się nakładem wydawnictwa Épure przy Université de Reims Champagne-Ardenne jako rozdział w książce pt. Res-per-nomen III: La référence, la conscience et le sujet énonciateur.

Boundaries Crossed: The Influence of English on Modern Polish

Artykuł na temat zapożyczeń z języka angielskiego w języku polskim. E-pisteme, Newcastle University.

Conditionality in individual minds: an argument for a wholly pragmatic approach to utterance in interpretation

Artykuł na temat rozbieżnych teorii dotyczących umysłowej reprezentacji poznawczej (czyli mentalnego zapisu obiektów i wydarzeń realnych oraz fikcyjnych) i umysłowej reprezentacji językowej (czyli mentalnego zapisu dźwięków i znaczeń). Lingua, Elsevier.

From words to concepts

Artykuł na temat tego, jakie reprezentacje umysłowe są konieczne do wyjaśnienia zjawiska rozumienia słowa mówionego. Kwartalnik Neofilologiczny, Polska Akademia Nauk.

Do we need specifically linguistic semantics? 

Artykuł na temat tego, czy koniecznym jest rozróżnienie pomiędzy umysłową reprezentacją poznawczą a ściśle językową reprezentacją semantyczną (tj. mentalnym zapisem znaczeń schematycznych, mówiąc inaczej, ogólnikowych) . Newcastle Working Papers in Linguistics, Newcastle University.

Chomskian perfection meets Polish yers

Artukuł na temat trudności, jakie język polski sprawia badaczom umysłowej reprezentacji fonologicznej, czyli mentalnego zapisu dźwięku danego języka.