Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i administratorem strony naukowo.net oraz podkastu Naukowo jest Arkadiusz Polak | arcy.net | arcy@arcy.net

Hosting strony thecamels | Hosting podkastu Captivate

Strona zbudowana jest na skrypcie WordPress

Motyw graficzny: Resonator | Qode Interactive

Logo: Adobe Stock | Rzoog

Czcionka: Adobe Fonts | Alien

Muzyka i efekty dźwiękowe na licencji RØDE Microphones | Blastwave FX | UFOUND | CentralPerkProduction

Wszystkie zdjęcia na licencji Unsplash i Pexels o ile nie oznaczono inaczej

Made with  in the PL

Przedruki i tłumaczenia

Przedruki i tłumaczenia artykułów innych autorów odbywają się na zasadach licencji Creative Commons BY-ND 4.0.
Wszyscy autorzy artykułów wyrazili zgodę na tłumaczenie i publikację na stronie naukowo.net

Wolno:

  • kopiować i rozpowszechniać utwór w dowolnym medium i formacie dla dowolnego celu, także komercyjnego

Na następujących warunkach:

  • uznanie autorstwa – utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • bez utworów zależnych – remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.
  • brak dodatkowych ograniczeń – nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

  • licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.
  • warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Zasady wykorzystywania cudzych utworów i prawo autorskie

Sybilla Stanisławska – Kloc, „Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu)”, Diametros nr 19 (marzec 2009): 160 – 184, https://diametros.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam19_stanislawskakloc.PDF

„(…) W działalności naukowej cytat jest bardzo użytecznym, a niekiedy wręcz koniecznym (niezbędnym) „narzędziem” naukowym4. Służy on rzetelnemu, dosłownemu zaprezentowaniu stanowiska (poglądów) innych autorów (w tym naukowców). (…)
Wykorzystywany w ramach prawa cytatu utwór powinien być przytoczony w niezmienionej wersji, w przypadku utworu wyrażonego słowami (np. literackiego) w wersji dosłownej, w literalnym brzmieniu30. Wydaje się, że wyjątek od tej zasady stanowi tłumaczenie (można przytoczyć cudzy tekst we własnym tłumaczeniu).
Jeżeli natomiast dokonuje się zmian, min. używa synonimów, własnymi słowami przedstawia stanowisko, pogląd wyrażony przez autora, to mamy wtedy do czynienia z parafrazą, która z kolei tym różni się od streszczenia, że jej wielkość z reguły jest zbliżona do wielkości fragmentu oryginalnego. (…)
W przypadku parafrazy (a więc przedstawienia własnymi słowami, omówienia: poglądu, fragmentu utworu, stanowiska innego autora) nie dochodzi do używania znaku „cudzysłowu”, a tylko w przypisie podawane jest nazwisko autora i źródło, na podstawie którego została dokonana parafraza. (…)”

Sybilla Stanisławska-Kloc – doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; mediator, wpisana na listę arbitrów domenowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ.

clear clear
Type at least 1 character to search
clear clear
Słuchaj
Obserwuj