Tłumaczenia zwykłe

TŁUMACZENIA ZWYKŁE na język angielski lub polski wynoszą standardowo 35 zł za stronę rozliczeniową.*

Wykonywane tłumaczenia zwykłe obejmują przekład tekstów z następujących dziedzin: marketing i reklama (w tym strony internetowe), teksty handlowe, dokumentacja i korespondencja biznesowa, korespondencja prywatna, pisma urzędowe, certyfikaty i świadectwa, CV i listy motywacyjne, raporty, instrukcje obsługi, regulaminy, teksty i artykuły prasowe oraz inne teksty niewymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcam również do zapoznania się z ofertą tłumaczeń certyfikowanych, tzn. uznawanych przez szkoły, uniwersytety i inne instytucje w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tłumaczeń naukowych oraz medycznych.

*Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Cena może być wyższa w przypadku skomplikowanych graficznie wykresów i tabel, gdy tekst źródłowy przesłany jest w innym formacie niż .docx, .doc lub .odt oraz w przypadku trybu ekspresowego.

Tłumaczenia zwykłe na język angielski i polski > Tłumaczenia naukowe > Tłumaczenia medyczne > Tłumaczenia certyfikowane