Tłumaczenia medyczne

TŁUMACZENIA MEDYCZNE na język angielski lub polski wynoszą standardowo 40 zł za stronę rozliczeniową.*

Istnieje możliwość zlecenia dodatkowej weryfikacji zgodności terminologiczno-merytorycznej przetłumaczonego tekstu z tekstem źródłowym przez eksperta medycznego. Cena takiej weryfikacji to 15 zł za stronę rozliczeniową.*

W ofercie znajdują się również tłumaczenia certyfikowane dokumentów medycznych, po angielsku certified translations. Tłumaczenia certyfikowane są akceptowane przez instytucje w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i są opatrzone certyfikatem autentyczności wystawianym przez członka akredytowanej organizacji zrzeszającej tłumaczy, takiej jak The Chartered Institute of Linguists. Dodatkowa opłata za certyfikat autentyczności to 50 zł. Więcej na ten temat w zakładce Tłumaczenia certyfikowane.

Wykonywane tłumaczenia medyczne obejmują przekład dokumentacji szpitalnej, klinicznej i laboratoryjnej, instrukcje obsługi sprzętu medycznego, publikacje naukowe i popularnonaukowe, raporty z badań, wnioski o granty, medyczne i farmaceutyczne teksty promocyjne i inne.

*Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Cena może być wyższa w przypadku skomplikowanych graficznie wykresów i tabel, gdy tekst źródłowy przesłany jest w innym formacie niż .docx, .doc lub .odt oraz w przypadku trybu ekspresowego.

Tłumaczenia medyczne na język angielski i polski > Tłumaczenia naukowe > Tłumaczenia zwykłe > Tłumaczenia certyfikowane